Rozvoja mládeže v obci Sihelné- práca na koncepčnom dokumente

Domov/Rozvoja mládeže v obci Sihelné- práca na koncepčnom dokumente

Rozvoja mládeže v obci Sihelné- práca na koncepčnom dokumente

Od mája tohto roku sa aj obec Sihelné zapojila do projektu Rozvoja mládeže v obci. Za týmto účelom sa 6.septembra 2018 organizovalo tretie stretnutie, na ktorom sa stretli mladí aj dospelí. Cieľom tretieho stretnutia bolo zhrnúť problémy, ktoré odzneli na predchádzajúcich stretnutiach a spoločne nájsť ich príčiny a príčiny príčin, dôsledky a dôsledky dôsledkov. Na tomto stretnutí sme si tiež určili zloženie tímu, ktorý bude ďalej pracovať na tvorbe Koncepčného dokumentu Rozvoja mládeže v obci.

Facilitátorom stretnutia bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivitu zabezpečovala Asociácia krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus + cez projekt VYD –Village youth in dialogue

10. september, 2018|