Predsedovia a výkonný pracovníci krajských rád mládeže a Asociácie krajských rád- AKRAM  sa 2.-3. septembra 2022 stretli na svojom rokovaní v Terchovej. Rada mládeže Žilinského kraja je členskou organizáciou Akramu, preto na uvedenom pracovnom rokovaní jej zástupcovia nechýbali.

Účastníci zdieľali svoje skúsenosti z práce v regiónoch, predstavili príklady dobrej praxe. Rokovali aj o možnosti rozšírenia  radov členských organizácií o mládežnícke parlamenty aj o obsahu Národnej konferencie mládežníckych parlamentov a rád mládeže.