Príručka: „Podnikaj počas rodičovskej dovolenky“

Domov/Príručka: „Podnikaj počas rodičovskej dovolenky“

Príručka: „Podnikaj počas rodičovskej dovolenky“

Cieľ príručky: rozšíriť vedomosti a informácie mladých ľudí – rodičov o možnostiach
založenia vlastného podnikania so zameraním na rodičov z vidieckeho prostredia
počas poberania materského alebo rodičovského príspevku. Podpora rozvoja
podnikateľských zručností a podnikavosti vidieckej mládeže.

Príručku nájdete tu:

Mladí vidiecki rodičia v podnikaní- malá škola podnikania

Publikácia v rámci projektu PRIORITY bola vydaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

31. december, 2018|