Rada mládeže Žilinského kraja, Žilinský samosprávny kraj, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, FUNDACJA LAJA, Oravské kultúrne stredisko, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy v partnerstve realizovali 23. marca 2023 v Martine medzinárodnú konferenciu “Práca s mládežou a podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle ”  na ktorej sa zúčastnilo 120 účastníkov z Poľska, Čiech, Indie, Bangladesha a Slovenska.

Podujatie malo multiplikačný charakter, ktorého obsahom bolo predstavenie výstupov partnerského projektu OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity, ktorý bol podporený z programu Erasmus+, pod číslom 2020-1-SK02-KA227-YOU-002737.  Jeho realizácia je od 01.05.2021 do 30.04.2023. Popoludňajší program bol venovaný rôznym kreatívnym workshopom, kde si účastníci vyskúšali svoju zručnosť a kreativitu. Počas programu účinkovali  hudobné telesa Es Jazz Trio s mladou speváčkou Radkou Hadovou a mladý saxofonista a pedagóg Ján Kopčák  Svoje kreatívne práce mohla prestaviť aj mladá tvorkyňa detského oblečenia Zuzana Barnašová, ktorá sa rozhodla spojiť  netradičné: krajčírske remeslo a kreativitu.

Všetky výstupy projektu je možné nájsť v 4 jazykových mutáciach na www.culturecreative.eu 

Podujatie sa realizovala pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja  Eriky Jurinovej.