Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom  pozývame členov školských parlamentov, ktorí pôsobia na stredných školách v regióne KYSUCE   na vzdelávaciu aktivitu: workshopovo – diskusné stretnutie na tému Udržateľnosti a kvality školských parlamentov.

***

Vzdelávanie sa bude realizovať  16.-17. októbra 2023 v Centre voľného času sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto   http://www.cvcjakub.sk/kontakt/

Pozvaní sú členovia školských parlamentov a druhý deň aj ich koordinátori.
Potrebné je , aby sa všetci záujemcovia prihlásili do 06. 10.2023 ( včetne dňa) cez tento link:
***
Náklady na vzdelávanie (obed, coffebreak , materiály) hradí Rada mládeže Žilinského kraja.
Po absolvovaní vzdelávania bude môcť každý zo zúčastnených parlamentov podať malý projekt na podporu činnosti ŠP na ktorý získa finančný príspevok ( výška sa určí počet zúčastnených na stretnutí x cca 50,00€), ktorý bude môcť realizovať v do 24.12.2023. Pre členské ŠP v RMŽK počet účastníkov nie je obmedzení. Pre tie, ktoré nie sú členmi RMŽK je max. počet 7 účastníkov za ŠP.
***

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.