Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom  pozývame členov školských parlamentov, ktorí pôsobia na stredných školách v L.Mikuláši a L.Hrádku na vzdelávaciu aktivitu: workshopovo- diskusné stretnutie na tému Udržateľnosti a kvality školských parlamentov.

*

Vzdelávanie sa bude realizovať 15.-16. mája 2023 v Liptovskom Mikuláši ( miesto upresníme), každý deň do 8:00-16:00 h.
Pozvaní sú členovia školských parlamentov a druhý deň aj ich koordinátori.
Potrebné je , aby sa všetci záujemcovia prihlásili do 30.4.2023 ( včetne dňa) cez tento link:
*
Náklady na vzdelávanie (obed, coffebreak , materiály) hradí Rada mládeže Žilinského kraja.
Počet účastníkov je obmedzení. Za jeden parlament, ktorý nie členom RMŽK   môže byť max 7 účastníkov ( člen ŠP/koordinátor). Členské ŠP majú neobmedzení počet.
Po absolvovaní vzdelávania bude môcť každý zo zúčastnených parlamentov podať malý projekt na podporu činnosti ŠP, ktorý získa finančnú podporu. Viac informácií bude na vzdelávacej aktivite.
*
Vzdelávanie realizuje Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom, pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.