„ Mladí ľudia ľuďom, ktorí robia svet ľudí krajším a radostnejším,  vedia prejaviť vďačnosť a pozornosť tým, ktorí pracovali na tom, aby sa mládež mala lepšie. V roku 2023 je Festival ľudskosti mladých zameraná na prepojenie mládeže a seniorov.“

 Rada mládeže Žilinského kraja s organizačným tímom mladých ľudí vyzýva rôzne mládežnícke zoskupenia ( mládežnícke organizácie, školské parlamenty, obecné rady mládeže, mládežnícke parlamenty a iné záujmové mládežnícke zoskupenia) v Žilinskom kraji, aby sa zapojili do Festivalu ľudskosti mladých ľudí 2023.

Po úspešných dvoch ročníkoch v roku 2023 ide o tretí ročník aktivít mladých ľudí zameraný na prejavenie ľudského prístupu a úcty k seniorom.

Aktivity festivalu by sa mali konať v týždni od 24.-27. októbra 2023

Festival má  za hlavný cieľ:  Podporiť komunitný život obyvateľov na lokálnej úrovni. Čiastkový cieľ: Aktívne zapojiť mladých ľudí do komunitného života.

Motto festivalu: ” Ideme robiť svet krajším a ľudskejším prejavením úcty k seniorom! . Mladé ruky a srdce pre seniorov“.

Mládežnícke zoskupenie sa môže do festivalu prihlásiť sa do 30.9.2023 je potrebné tu :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtMnJO_ygXbV0_iFGe9rcMW1pBnuw8GyZg6MOc6AASNzWww/viewform

Dôležité: Po prihlásení bude spoločný zoom na ujasnenie aktivít a potrieb 3.10.2023 o 19:00 h. Link pošlem prihláseným.

Obsah aktivity si každé zoskupenie určí samo, podľa možnosti a potrieb, ktoré vidí vo svojom okolí.

Aktivita musí byť zameraná na povzbudenie a vďačnosť, úctu k  seniorom. Kreativite sa medze nekladú.

RMŽK sa pokúsi pomôcť  s hmotnou pomocou podľa jej možnosti ( kvet, sladkosť  a pod.)

Typy a nápady:

  •  Urobiť program: posedenie pri čaji, koláčiky pre seniorov obce, ulice, bývalých učiteľov školy.
  • Podarovať cukrík, resp. inú drobnú sladkosť, na ktorom bude nalepená povzbudzujúca myšlienka.
  • Navštíviť domov seniorov s programom.
  •  A pod. kreativite sa medze nekladú.

V prípade otázok : darina.ciernikova@rmzk.sk , 0908 965 002

Organizátorom Festivalu je Rada mládeže Žilinského kraja.

Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávanie a  mládeže.