Rada mládeže Žilinského kraja   pozýva koordinátorov a koordinátorky  školských parlamentov ( ďalej len ŠP) stredných škôl  na  Workshopové stretnutie pre koordinátorov a koordinátorky ŠP Žilinského kraja

 Stretnutie bude v dňoch  20.-21. novembra 2023    (20.11.-začiatok o 16:00 hod, 21.11.- záver o 13:00 hod).
Miesto realizácie: Penzión pod Oblazom, Terchová ( v centre za Lidl) https://www.podoblazom.sk/

Prihlásiť sa je potrebné do 14.11.2023 cez tento link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqy_eqlEP9Hn5tcchSMZm-aEIwBhieTDF0n5BWIlJJ6_qqiw/viewform

Workshopové stretnutie je zameraný skvalitnenie činnosti školských parlamentov stredných škôl, na vedenie a komunikáciu s členmi ŠP, aká je rola koordinátora v ŠP, motiváciu i prospešnosť ŠP pre školu i zainteresovaných ľudí (žiakov, členov, koordinátorov a iných), zdieľanie príkladov dobrej praxe a iné témy týkajúce sa činnosti a práce koordinátora a koordinátorky.

Workshopové stretnutie pre účastníkov  je bezplatný. Zabezpečená je strava, ubytovanie.

Cestovné si hradia účastníci (resp. vysielajúca škola).

V prípade otázok, prosím kontaktujte: darina.ciernikova@rmzk.sk,  0908 965 002