Rada mládeže Žilinského kraja pozýva všetky členské zoskupenia na 24.Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja.

Dátum : 20.-21. mája 2022 (piatok: 17:00 hod. – sobota 14:00 hod.)

Miesto: Penzión Čierna Pani, Martin http://www.penzion-cierna-pani.sk/

Pozvaní sú zástupcovia všetkých členských organizácií: mládežnícke organizácie, školské parlamenty, mestské mládežnícke parlamenty a obecné rady mládeže.   

Svojich max. 2 zástupcov prihláste vopred, najneskôr do 12.05.2022 do 12:00 na tomto linku 

Ak Vám odkaz nefunguje, skopírujte túto adresu do Vášho prehliadača: https://forms.gle/nK7nrLYQ8Afj4YJa8 

Dôležité organizačné informácie:

1) Stretnutie 20-ročnej Rodiny RMŽK sa začne v piatok. Využite túto príležitosť a priestor na neformálne rozhovory a vytváranie vzťahov a kontaktov so zástupcami ďalších organizácií a pripomenutie si 20. narodenín našej organizácie.

2) VAŠA ÚČASŤ NA VZ JE POTREBNÁ A NUTNÁ. Volebný rok máme aj v našej organizácii. Budeme voliť nového Predsedu, členov Predsedníctva, Kontrolnej komisie, schvaľovať členský príspevok. Okrem toho budeme reflektovať uplynulý rok 2021 z pohľadu činnosti i hospodárenia RMŽK, schvaľovať plán činnosti na rok 2022. Preto veríme, že sa na VZ stretneme s delegátom aj za vašu organizáciu. V prípade, že nemôžete zabezpečiť účasť vášho zástupcu na celý program, zúčastnite sa aspoň pracovnej časti v sobotu 21.5.2022 od 9:00-14:00 hod.

3) Členské organizácie, školské parlamenty, mládežnícke parlamenty, obecné rady mládeže môžu nominovať kandidáta na Predsedu, kandidáta do Predsedníctva, kandidáta do Kontrolnej komisie. Nominácie je potrebné doručiť do 12.05.2022 poštou alebo elektronicky podľa inštrukcií v priloženom nominačnom liste. (Nominačné listy nájdete v prílohách č. 2-4) (V prípade potreby ďalších informácií o úlohách a povinnostiach Predsedu, člena Predsedníctva alebo Kontrolnej komisie RMŽK, prosím, kontaktujte predsedu RMŽK e-mailom alebo telefonicky na kontakt uvedený v päte dokumentu.)

Ostatné informácie v pozvánke: 0_POZVANKA_na_24_VZ_RMZK_2022 1_2022_

  1. Program_24VZ_2022
  2. Nominančný_list_do_predsednictva_RMZK
  3. Nominančný_list_predseda_RMZK
  4. Nominančný_list_do_kontrolnej_komisie
  5. Delegačný_list_24_VZ_2022
  6. VYJADRENIE_SUHLASU_RODICA