Na svoj prvom pracovnom stretnutí sa stretli členovia pracovnej skupiny zo všetkých regiónoch kraja. Cieľom stretnutia bolo vyškoliť členov projektové tímu projektu : ” Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov”. Podujatie sa realizovalo 24.-25.2.2023 v Martine.

Obsahom projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + sú nasledovné aktivity:

Účastníci navrhli obsah workshopovo- diskusných stretnutí aj termíny realizácie. Schválili  formuláre na malý projekt, ktorým zúčastnené školské parlamenty si budú overovať získané vedomosti.

Projekt realizuje Rada mládeže Žilinského kraja  s partnerom Žilinským samosprávnym krajom.