Pozývame vás, aby ste sa zoznámili a využili osvedčené metodiky školenia workshopov pre mladých ľudí pracujúcich v radách mládeže a parlamentoch mládeže.

Túto príručku sme pripravili na základe potrieb mladých ľudí a vedenie obcí a miest, kde sú rady mládeže a mládežnícke parlamenty.

Príručka vznikla v medzinárodnej spolupráci partnerov Rady mládeže Žilinského kraja, Žilinského samosprávneho kraja, českej organizácie Petrklíč Help a poľskej Nadácia Civis Polonus, ktoré sa venujú participácií mládeže a podpore rád mladých a mládežníckych parlamentov.

Je súčasťou výstupov spoločného projektu: YC2 – Youth Councils Yet Coming, ktorý sa realizuje vďaka podpore programu ERASMUS+ v rokoch 2020-2022.

SK_METODIKA VZDELÁVANIA ČLENOV MLÁDEŽNÍCKYCH PARLAMENTOV A RÁD MLÁDEŽE

CZ- METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ PARLAMENTŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE A RAD MLÁDEŽE

PL- METODYKA KSZTAŁCENIA CZŁONKÓW PARLAMENTÓW MŁODZIEŻOWYCH I RAD MŁODZIEŻOWYCH

EN_ EDUCATION METHODOLOGY OF YOUTH PARLIAMENTS’ AND COUNCILS’ MEMBERS