Rozvoj podnikateľských zručnosti u mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle je nosnou myšlienkou medzinárodného partnerského projektu OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity, ktorý je podporený z programu  Erasmus +.

Ako pracovať s mladými ľuďmi, aby mali chuť a odvahu začať podnikať v kultúre a kreativite, metodická podpora pre pracovníkov s mládežou či príručka pre rozvoj kompetencií mladých ľudí, ktorí snívajú o svojom podnikaní sú obsahom projektových aktivít.  Podnikanie mladých ľudí v tomto sektore je podporené aj príkladmi dobrej praxe tých, ktorí už začali rozvíjať svoju podnikateľskú kreativity.

„Všetky výstupy projektu, ktoré sú k dispozícií širokej verejnosti tvoria Správu o vzdelávacích potrebách mladých ľudí, Metodiku vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania, Príručku o podnikaní mladých ľudí aj príklady dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov. Sú zverejnené  na webovej platforme  www.culturecreative.eu pre širokú verejnosť v štyroch jazykových mutáciách“, povedala Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektové riadenia Rady mládeže Žilinského kraja

Uvedené výstupy boli prezentované koncom marca 2023 na medzinárodnej konferencií v Martine, na ktorej sa zúčastnilo 120 pracovníkov s mládežou, umelcov aj mladých ľudí z Poľska, Čiech, Slovenska, Indie, Bangladesha aj Nigérie. Konferencia sa realizoval pod záštitou predsednícky ŽSK Eriky Jurinovej.

Do projektu od roku 2021-2023 boli zapojení  Rada mládeže Žilinského kraja, Žilinsky samosprávny kraj, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti , FUNDACJA LAJA, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy.