Olympionici zo žiackych školských rád v NR SR

Domov/Olympionici zo žiackych školských rád v NR SR

Olympionici zo žiackych školských rád v NR SR

Zástupcovia žiackych školských rád, ktoré sa zapojili do Olympiády ŽŠR sa 5.4.2019 zúčastnili s vedením RMŽK návštevy Národnej banky Slovenska a Národnej rady SR. Bohatý program tvorili : prednáška o eure v NBS. ( Viete o tom, že eura sú z bavlny?). V priestoroch NR SR mali účastníci možnosť vidieť výmennú stráži, stretli mnoho zaujímavých novinárov a politické osobnosti. Po priestoroch nás sprevádzala skvelá pracovníčka, ktorá zaujímavo hovorili o dejinách NR a zaujímavých udalostiach, ktoré s ňou súvisia. Účastníci mali možnosť zažiť aj rokovanie poslancov NR SR, či tlačovú konferenciu predsedu NR SR. Celé podujatie sa konalo na pozvanie a pod záštitou p. poslanca NR SR Igora Janckulíka  s výbornou spoluprácou jeho asistentky.

 

8. apríl, 2019|