Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici jednohlasne schválilo Koncepciu práce s mládežou

Domov/Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici jednohlasne schválilo Koncepciu práce s mládežou

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici jednohlasne schválilo Koncepciu práce s mládežou

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Jasenici po dlhej diskusii s mládežou jednohlasne schválilo Koncepciu práce s mládežou v obci Oravská Jasenica na roky 2020-2028 a Akčný plán na roky 2020-2021. Obecné zastupiteľstvo sa teší z aktivity novovzniknutej obecnej rady mládeže Jasienka, no zároveň ich povzbudzuje k ich udržateľnosti a aktivite na základe skutkov ako to už stihli ukázať počas ročnej práce. Rada mládeže Žilinského kraja sa teší a je vďačná za spoluprácu s obcou Oravská Jasenica a jej občanmi tiež verí, že o mládeži v Oravskej Jasenici bude počuť v dobrom zmysle.  

 

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

2. marec, 2020|