Novinky v Oravskej Jasenici

Domov/Novinky v Oravskej Jasenici

Novinky v Oravskej Jasenici

Stretnutie mladých ľudí, členov obecnej rady mládeže s názvom Jasienka prebiehalo na obecnom úrade. Mladí diskutovali o pláne aktivít na najbližšie dva roky. Navrhovali vlastné aktivity a zároveň uvažovali o aktivitách, kde by radi boli partnermi iným zoskupeniam v obci. Jasienka plánuje nové veci, preto by ste ich mali sledovať, aby Vám neunikli žiadne informácie o dianí mládeže v obci Oravská Jasenica.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu  cez Operačný program Efektívna verejná správa

11. november, 2019|