Členovia žiackych školských rád plní elánu- workshop.

Domov/Členovia žiackych školských rád plní elánu- workshop.

Členovia žiackych školských rád plní elánu- workshop.

Počas víkendu 25.-27.10.2017 sa v Terchovej stretla prvá skupina  členov žiackych školských rád stredných škôl. Devätnásť účastníkov  nadobúdalo základné kompetencie v oblastiach osobnostných, sociálnych, odborných aj metodických zručnosti. Zapálení nadšením odchádzali do svojich škôl, kde plánujú skvalitňovať činnosť žiackej školskej rady.

Pre veľký záujem zo strany žiakov ďalší turnus vzdelávania bude 5.-7.12.2019 pre nových účastníkov.

Vzdelávanie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR „Programy pre mládež  2014-2020“,  ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

 

 

29. október, 2019|