Po 9. rokov služby predsedu RMŽK  Martina Štureka bola zvolená na 24. Valnom zhromaždení Karina Grobarčíková, ktorá je s RMŽK spätá od strednej školy, kedy prvý raz prišla na Valnom zhromaždenie za žiacku školskú radu, kde bola predsedníčkou. Od tohto času prešla s RMŽK dlhú úspešnú cestu a teraz sa postavila do jej čela.

Kto je Karina?

Všetci ju volajú Karin. Narodila sa v roku 1994. Je matkou 2 deti.

Vyštudovala študijný odbor : Andragogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta a Manažment regionálneho cestovného ruchu na Strednej odbornej škola Hattalova, Námestovo.

Má za sebou bohatú lektorskú činnosť metódami neformálneho vzdelávania:  akreditovaného vzdelávania projektového manažmentu, akreditovaného vzdelávania Multiplikátorov kampane Bez nenávisti, akreditovaného vzdelávania Líder žiackej školskej rady a Líder školského parlamentu, akreditovaného vzdelávania Praktik. Ďalej školiace služby v oblasti rozvoja komunikácie, motivácie, tímovej práce, projektového manažmentu, predajných zručnosti, facilitácie a participácie. Facilitovanie seminárov, workshopov tvorby strategických
dokumentov v práci s mládežou.  Koordináciu a projektovanie aktivít v rámci práce s mládežou v neziskovom sektore na národnej a medzinárodnej úrovni.

Karin v motivačnom liste píše: ” Súčasťou rady, keď počítam prvé školenie ako účastníčky som už “pubertálnych” 13 rokov, odvtedy s rôznymi prestávakmi, som jej súčasťou a vnímam, že tým rastiem ako osobnosť a tiež aj profesijne. Verím, že aj vďaka mne rastie aj organizácia nie len ja, pretože rast organizácie je to prečo som sa rozhodla kanadidovať za predsedníčku Rady mládeže Žilinského kraja.
Mottom organizácie je “Nikdy sa nevzdávaj” a ja pri funkcii predsedníčky aj popri rodine budem robiť všetko preto aby som nezlyhala ale keďže sme len ľudia, aj pri neúspechoch
budem stáť s hlavou hore a v mene RMŽK hájiť záujmy mladých ľudí v Žilinskom kraji za ktorými stojíte VY ako zástupcovia a členovia RMŽK.”

Džíme je palce !