Asociácia krajských rád mládeže, ktorej je Rada mládeže Žilinského kraja členom zvolala 1. národnú konferenciu mládežníckych parlamentov. 21 subjektov sa 16.-17.9.2022 stretlo v Martine, kde  si navzájom zdieľali príklady dobrej praxe, pomenovali svoje problémy  aj výzvy, ktoré stoja pre nimi. Konferencie sa zúčastnil aj nový mládežnícky delegát v OSN Michal Salíni.

Nechýbali ani mládežníckej parlamenty zo Žilinského kraja, ktoré obohatili celý program konferencie.  Rada mládeže Žilinského kraja na konferencií zabezpečovala priebeh, facilitáciu workshopov a manažment.