Rada mládeže Žilinského kraja  ponúkla MLADÝM  ĽUĎOM Z ORAVY  zaujímavú sériu vzdelávacích aktivít.  Otvorenie série sa realizovalo na 1. Víkendovom školenie v dňoch  29.09. – 1.10.2023 v Sihelnom.

Obsah vzdelávania bol: úvod do neformálneho vzdelávania, kto je mládežnícky líder, efektívna komunikácia, prezentácia, budovanie tímu, aké problémy majú mladí v obci, základy projektového myslenia a ďalšie.

Do série vzdelávaní sa zapojili mladí ľudia z obci Zubrohlava, Oravská Jasenica, Hruštín, Zábiedovo a Žaškov.

Teší nás ich záujem o svoje okolie. Teší nás ich záujem o rozvíjať vlastne kompetencie aj v nasledovných troch workshopoch, cez vlastný projekt, jeho zhodnotenia, ďalšie víkendové vzdelávanie, ktoré bude zamerané na prezentácia  realizovaných projektov s využitím digitálnych technológií, čo mi projekt dal, plán osobnostného rozvoja, riešenie  konfliktov, motivácia a iné.

Aktivity sú realizované vďaka podpore z programu Erasmus + Projekt: Aktívna mládež v komunite, číslo 2023-1-SK02-KA154-YOU-000145947