Mladí a dospelí v Ľubeli

Domov/Mladí a dospelí v Ľubeli

Mladí a dospelí v Ľubeli

V Ľubeli sa opäť konalo stretnutie v rámci projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných. Stretnutia sa zúčastnili obyvatelia obce z rôznych vekových skupín. Zastúpení boli mladí, dôchodcovia, členovia organizácií, ale aj obyvatelia, ktorým záleží na živote mladých v obci. Spoločne sme diskutovali a hľadali spoločné názory na aktuálnu situáciu v oblasti mládeže v obci Ľubeľa. Pracovali sme v 4 rôznych skupinách, ktoré boli zložené z mladých a dospelých. Na záver každá zo skupín prezentovala svoj pohľad na problémy mladých. Vo väčšine sme sa zhodli a diskutovali sme o tom, prečo sa takto jednotlivé skupiny rozhodli. Veríme, že aj vďaka diskusii sme našli zhodu. Dôkazom príjemnej atmosféry na stretnutí bolo aj to, že zúčastnení ostali v priestoroch aj po jeho skončení a spoločne riešili radosti a starosti života v obci.

Termín konania stretnutia bol 23.5.2019

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

3. jún, 2019|