Viac ako 50 mladých ľudí a ich koordinátorov sa zúčastnilo 19.-20.1.2024 v Trnave Národnej konferencie mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže. A nechýbali tam ani naše členské mládežnícke zoskupenia.

Veľa nápadov, podnetov, návrhov zaznelo počas maratónu prezentácií jednotlivých mládežníckych parlamentov. Inšpirácie, motivácia a nové kontakty, ktoré mladí plánujú aj naďalej rozvíjať, bola veľkým prínosom do činnosti parlamentov. Okrem mladých zo Slovenska sa na konferencií zúčastnili mladí z Ostravského mládežníckeho parlamentu. Delegátov konferencie  pozdravil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja p. Rastislav Mráz.