Mládežnícke noviny č. 4

Domov/Mládežnícke noviny č. 4

Mládežnícke noviny č. 4

Mládežnícke noviny č. 3

Mesiac október až december  2021 bol bohatý na aktivity mladých ľudí.

Viac informácií nájdete v ďalšom čísle mládežníckych novín Mládežnícke noviny 42021

Mládežnícke noviny sú podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

30. decembra, 2021|
Go to Top