P O Z V Á N K A na akreditované vzdelávanie „ Líder žiackej školskej rady“

Realizátor: Rada mládeže Žilinského kraja

Realizácia vzdelávania:

1 fáza: 11.-13. februára 2022 (20 hodín)/ piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

2 fáza: vzdelávanie praxou ( 20 hodín)

3 fáza: 25.-27. marca 2022  ( 20 hodín) / piatok 16:00h – nedeľa 13:00h/

Na získanie osvedčenia uchádzať môže vymeškať max 10% z vyučovacích hodín, čo je 6 hod.

Miesto realizácie: Penzión  Čierna Pani , Martin

Pozvánka na kurz Líder ŽŠR- akreditované vzdelávanie

Podujatie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizovala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.