Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja realizovaná 14.12.2022 bola súčasťou Olympiády školských parlamentov stredných škôl zo Žilinského kraja. Olympiáda prebiehala od 15.10.2022 do 30.11.2022. Zapojilo sa do nej 33 stredných škôl, z ktorých 27 úspešne realizovalo aktivity olympiády.

„Cieľom aktivít bolo budovanie dobrých vzťahov v školskom parlamente aj v škole, ponuky motivácie cez úspešných absolventov škôl, pomoc  obyvateľom mesta“ povedala Karin Grobarčíková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Priebeh aktivít zachytili vo videách, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala tie najzaujímavejšie na špeciálne ocenenie.

Predsedníčka Žilinského samosprávne kraja Erika Jurinová ocenila 27 aktívnych školských parlamentov z kraja a špeciálne ocenenia udelila 9 školským parlamentom.

Špeciálne ocenenie získali školský parlament zo  Strednej odbornej škola technická v Námestove, Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci, Gymnázia, Varšavská v Žiline, Hotelovej akadémie v Žiline, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine,  Gymnázia Viliama Paulinyho -Tótha v Martine, Súkromnej Spojenej školy EDUCO v Námestove, Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline“ povedala Darina Čierniková, riaditeľka kancelárie projektového riadenie RMŽK.

Ocenené boli zapojené školské parlamenty:

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Stredná odborná škola obchodu a služieb , Dolný Kubín

Stredná zdravotnícka škola, Žilina

Hotelová akadémia, Žilina

Obchodná akadémia Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu , Čadci

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

Gymnázium , Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola technická, Námestovo

Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

Gymnázium, Varšavská, Žilina

Stredná odborná škola strojnícka,  Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola polytechnická,  Ružomberok

Stredná priemyselná škola informačných technológií  Kysucké Nové Mesto

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Stredná priemyselná škola technická, Martin

Spojená škola, Ružomberok

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická Osada, Námestovo

Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

  1. ročník Olympiády školských parlamentov stredných škôl bola realizovaná Radou mládeže Žilinského kraja a Krajským stredoškolským parlamentom pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.