Rada mládeže Žilinského kraja s organizačným tímom mladých ľudí realizuje  v Žilinskom kraji tretí ročník Festivalu ľudskosti mladých ľudí 2023.

Tento rok sa nesie v duchu podpory inkluzívneho prístupu: ” Ideme robiť svet krajším a ľudskejším prejavením úcty k seniorom! . Mladé ruky a srdce pre seniorov”

Bude realizovaný v týždni od 24.-27. októbra 2023 v každom regióne kraja.

Za festivalu sa prihlásilo 20 mládežníckych zoskupení.

Mládežníckej zoskupenia sa prihlásili do rôznych aktivít. Tešíme sa z ich ochoty a nadšenia.
▶Školský parlament pri Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove
▶Školský parlament SOŠ dopravná Martin – Priekopa
▶Školský parlament SOŠ lesnícka Tvrdošín
▶Školský parlament pri SOŠ pedagogickej Turčianske Teplice
▶Školský parlament pri Strednej odbornej škole technickej, Námestovo
▶Školský parlament Gymnázium VPT, Martin
▶Školský parlament pri SZŠ Ružomberok
▶Školský parlament Stredná zdravotnícka škola, Žilina
▶Školský parlament pri Strednej zdravotníckej škole
▶Školský parlament pri SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto
▶Školský parlament SSŠ EDUCO, Slanická Osada
▶Školský parlament pri SOŠ polytechnickej, Liptovský Mikuláš
▶Školský parlament pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši
▶Team SNOV, Zubrohlava
▶Školský parlament pri SŠ Nižná
▶Školský parlament pri Gymnáziu Jesenského 2243 Kysucké Nové Mesto
▶Školský parlament pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi, Žilina
▶Školský parlament pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina
▶Školský parlament pri Obchodnej akadémií DMJ Čadca
▶Animátori z Diviny
*
Podujatie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraj Eriky Jurinovej
Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávanie a  mládeže.