Mladí ľudia z Horného Považia a Kysúc chcú mať v roku 2030 Žilinský kraj:
– moderný, prívetivý, otvorený novým možnostiam,
– dobre fungujúci naprieč všetkými rezortmi,
– aktuálny na dobu v ktorej existuje,
– plný možností pre mladých ľudí, aby tak rýchlo neupadli do stereotypu,
– podporujúci aj oddych, ktorí nevedie ľudí k workoholizmu,
– kvalitný pre vzdelávanie mladých,
– ekologický a zelený.
29. novembra 2021  sa streli mladí ľudia z Žilina, Bytče, Čadca a Kysuckého Nového Mesta,aby pomenovali oblasti, ktoré by nemali chýbať v novom dokumente PHSR 2030 a veru mali dosť podnetných nápadov.
Stretnutie viedla Rada mládeže Žilinského kraja v rámci aktivít kraja Hraj za kraj.
Pracovné stretnutie bolo realizované v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.