Grantový program Regióny

Domov/Grantový program Regióny

Grantový program Regióny

Uzávierka: 27. apríl 2020

Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Nadácia SPP podporí  verejnoprospešné projekty, ktorých cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách. Ak máte zaujímavý a realizovateľný projekt treba ho zaslať. Predkladateľom projektu môže byť – obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a športové kluby.

Podporené budú projekty v nasledovných oblastiach:

  • rozvoj, podpora a zveľadenia miest, obcí a regiónu
  • zachovanie kultúrneho dedičstva
  • ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia

Na prihlasovanie projektov slúži tento  formulár

Všetky potrebné informácie o výzve sú v odkaze alebo Grantový program Regióny

Zdroj:https://www.nadaciaspp.sk/

28. marec, 2020|