Uzávierka: 10. november 2016

Maximálna výška grantu: neobmedzená

Nadácia Orange otvorila jubilejný 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce a vyzýva ľudí,aby pomohli iným prežiť krásne Vianoce.

Grantový program podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti.Jeho zámerom je rozveseliť a obdarovať ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, ľudí opustených, bez domova, s vážnymi zdravotnými problémami či trpiacich materiálnym nedostatkom.

Žiadosť je nutné podávať prostredníctvom elektronického formuláru, podrobnejšie informácie o grantovom programe si môžeš prečítať tu.

18