Mladí ľudia  po čase „pandemického uzatvorenie spoločnosti“ skonštatovali, že sa  stratila radosť, vďačnosť, obetavosť u obyvateľov, ktorých stretávajú. Prepadajú strachu z budúcnosti. Preto prišli s návrhom realizovať aktivitu, ktorá aspoň z časti vráti do životov druhých nadšenie a chuť radostne žiť, do ktorej chcú byť aj oni zapojení. Tak vznikol Festival ľudskosti mladých.

Rada mládeže Žilinského kraja 1. júna 2021 zorganizovala prípravné stretnutie so zástupcami žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov a iných zoskupení kraja, ktoré sa prihlásili do Festivalu ľudskosti mladých 2021. Zapojilo sa 24 zoskupení z každého regiónu kraja. Festival ľudskosti mladých ľudí bude prebiehať v týždni od 14.-18. júna 2021, počas ktorého mladí ľudia budú v uliciach miest, na školách, v domovoch sociálnych služieb, v nemocniciach a inde rozdávať motivačné a povzbudzujúce myšlienky s drobnou sladkosťou či kvetom.

Do festivalu sa pripravuje 1 500 ks ruží, 1 500 čokoládových kvetov, 300 ks poznávacích štítov festivalu a mnoho vlastnoručne vyrobených drobných pozornosti rukami mladých ľudí.

Podujatie sa koná pod záštitou predsednícky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.