Dňa 10.5.2022 podvečer sa stretli zástupcovia organizácií a školských parlamentov, aby začali tvoriť obsah Festivalu ľudskosti 2022, ktorý by sa mal konať 21.-22.9.2022. Dovtedy je potrebné vytvoriť lokálne organizačné tými, dať dokopy program, ktorý v každom meste bude originálny a pod.
Cieľom Festivalu ľudskosti 2022 bude budovať vzťahy medzi obyvateľmi v miestnej komunite mesta/ obce , prejaviť úctu, vďačnosť, pozornosť.