„A čo za to?“ – otázka, ktorú sa miestni neopýtali len zriedka. Postaršej dáme na ulici vyhŕkli slzy, keď počula odpoveď: „Naozaj nič, len úsmev a aby sme k sebe boli ľudskí.“ Asi naozaj zabúdame na druhých. Asi nám príde dosť nezvyčajné, keď niečo dostaneme len tak. A nič za to. Len aby sme mali k sebe bližšie a nezištne si pomáhali, či boli k sebe milí a o to viac, čím horšie časy žijeme.

To, že nám na tom v rámci nášho okolia naozaj záleží, sme ukázali v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja (RMŽK) a opäť sa zapojili do láskavého podujatia s názvom „Festival ľudskosti“, do ktorého sme sa po predošlom obohacujúcom zážitku chceli zapojiť.

„Ideme robiť svet krajším a ľudskejším!“ To bolo motto, v duchu ktorého sa festivalové dni niesli. V stredu 28. septembra 2022 sme my, členky Školského parlamentu pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach spolu s dobrovoľníčkami zo 4.B triedy vyrazili do ulíc Turčianskych Teplíc. Nešli sme naprázdno. Miestnym i návštevníkom mesta sme rozdávali nádherné ruže spolu s ručne vyrobenými záložkami do kníh a citátmi, ktoré nás oslovili, motivujú nás a chceme ich šíriť ďalej. Hasiči, predavačky v potravinách, zamestnanci v pekárni a na úradoch, policajti, lekári, sestričky, klienti z domova sociálnych služieb, učiteľky v MŠ, okoloidúci. Každý jeden úsmev, ktorý sme dostali späť, značil, že to má význam. Veľká vďaka patrí práve RMŽK, ktorá podujatie už po druhýkrát iniciovala, podporila, poskytla nám ruže a materiálne pomôcky na výrobu záložiek a zároveň týmto milým spôsobom umožnila mladým ľuďom angažovať sa a zažiť autentický dotyk s „ľudskosťou“, otvoriť srdcia neznámym ľuďom. V dnešnom svete sa čím ďalej tým viac stretávame s nevšímavosťou a egoizmom. Kráčame ulicami s hlavou sklonenou ukrytí vo vlastných myšlienkach a nezáujmom o druhých a ich pocity. Nie je už tak bežné niekoho nezištne potešiť. A pritom je to také jednoduché. Stačí len úsmev. V tomto duchu šírme radosť, aby sme nezabúdali, že tu nie sme sami a aj maličkosti vedia medzi nami vytvoriť mozaiku ľudskosti a láskavosti. Nech sa takéto skutky šíria ďalej!

*

Koordinujúcim organizátorom Festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Táto aktivita bola podporená zo Žilinského samosprávneho kraja a z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.