Uzávierka: 31.mája 2022

Výška grantu: 1 000-6 000 eur

Podujatia regionálneho, nadregionálneho alebo mimoriadneho charakteru, prípadne aktivity na zlepšovanie podmienok seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce môžu byť podporené z Dotácií predsedníčky ŽSK. Nová výzva bola vyhlásená v pondelok 7. marca a žiadosti je možné predkladať priebežne do 31. mája. O dotáciu sa môžu uchádzať obce na území kraja, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v Žilinskom kraji. Výška poskytnutej dotácie sa pohybuje od 1000 do 6000 eur.

Viac informácií a formuláre nájdete TU

Zdroj: Žilinska župa