Ďalšie stretnutie v Likavke, tentokrát s vedením obce

Domov/Ďalšie stretnutie v Likavke, tentokrát s vedením obce

Ďalšie stretnutie v Likavke, tentokrát s vedením obce

V stredu 28. novembra 2018 sa opäť v priestoroch obecného úradu konalo stretnutie, kde sme sa zaoberali problematikou mladých v obci Likavka. Na stretnutie sme tentokrát pozvali novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Likavke a takisto aj nášho staronového pána starostu Ing. Mariána Javorku. Pozvanie prijali takmer všetci poslanci, čo nás veľmi teší a z čoho vyplýva, že im likavská mládež nie je ľahostajná. Na stretnutí padlo veľa zaujímavých názorov a myšlienok. Poslanci sa vyjadrovali hlavne k problémom dnešnej doby, ktorej vládnu sociálne siete a kde mládež trávi veľa času na internete. Spoločne sme sa však zhodli na tom, že veľa mladých chce zmysluplne využívať svoj voľný čas, len ich možno treba nakopnúť tým správnym smerom.

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Realizátorom projektu je Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s obcou Likavka.

 

3. december, 2018|