Aplikácia virtuálnej reality – 1. výstup projektu “Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie“.

V rámci projektu podporeného z programu Erasmus+ s názvom “Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez neformálne vzdelávanie“, sa už od minulého roku poctivo pracovalo na tvorbe jeho 1. výstupu, a to aplikácie virtuálnej reality. Aplikácia s názvom “VR Resilient“; či “VR odolnosť “, sa vytvorila kombináciou expertízy partnerov pochádzajúcich z troch štátov, a to Slovenska, Česka a Chorvátska. Ako už možno z jej názvu, ako aj samotného cieľa projektu rozoznať, aplikácia má slúžiť ako nástroj na pomoc pri predchádzaní syndrómu vyhorenia u mladých ľudí, teda problému, ktorý každoročne naberá čoraz väčší význam.
Táto aplikácia s výberom štyroch jazykov (slovenčina, angličtina, chorvátčina, čeština) obsahuje rozličné relaxačné a odolnosť vzbudzujúce aktivity, a to všetko s možnosťou voľného pohybu a interakcie s príjemným, upokojujúcim a prírodným prostredím v útulnej virtuálnej chatke. Súčasťou aplikácie sú taktiež videá s tromi dobrovoľníkmi v 360° stereo VR, vďaka ktorým sa môže užívateľ stotožniť priamo s mladými ľuďmi, ktorí si vyhorením aktuálne prechádzajú, úspešne ho prekonali, alebo na sebe začínajú sledovať jeho príznaky. Kombinácia všetkých týchto aspektov mieri k vytvoreniu odolnosti voči syndrómu vyhorenia mladých a pracovníkov s mládežou. Tento cieľ vystihuje aj logo, ktoré je vizuálnou reprezentáciou myšlienky projektu zobrazením dvoch pohľadov na ľudskú tvár, jeden vľavo a druhý vpravo. Ľavá tvár zobrazuje VR ako mozog, čo naznačuje, že “používa VR ako nástroj pomoci” , zatiaľ čo druhá tvár zobrazuje človeka so samotnou VR súpravou.

*

Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením cez  neformálne vzdelávanie pod č. 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550  .  Jeho realizácia je  06/2022-07/2024