Na záver projektu YC2 – Youth Councils Yet Coming, ktorý bol podporený v programu Erasmus + v aktivite K2 sa streli  zástupcovia partnerských organizácií, aby  zhodnotili celý priebeh partnerských aktivít, pripravili podklady na záverečnú správu a dohodli sa na spôsobe udržateľnosti projektu aj na následných aktivitách.

Nadnárodné pracovné stretnutie sa realizovalo v Brne 25.-26.4.2022 .

To mesto bolo zvolené aj z dôvodu sídla Asociácie stredoškolských klubov s ktorými sme prešli možnosti zapájania mladých do mládežníckych parlamentov a rád mládeže.

Viac o projekte a jeho výstupoch  TU

Partnermi projektu boli :