Pre veľký záujem otvárame 2. turnus základného školenie pre tých, ktorí nastúpili do školského parlamentu.

Účastníci školenia:   noví členovia– žiaci zo školských parlamentov, ktoré sú členské v RMŽK

Organizátor:  Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK)

Termín školenia:  30. novembra -2 decembra 2023  (štvrtok: začiatok o 16:00 h – sobota: záver 13:00 h)

Miesto školenia:  Penzión Ľadoveň, Martin

Cieľ školenia:  Podporiť a skvalitniť činnosť školských parlamentov na stredných školách a osobnostný rast jej nových členov.

Počet účastníkov za školu:  max. 2 žiaci z jednej školy. Počet miest je obmedzení.

Prihlásiť sa je potrebné: najneskôr do   21. novembra 2023 do 12:00 hod. cez tento link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7R-hxDGWb70AMLQ09nfqHRoIBZmqI5Ehb2IzigcXIq-_2Yw/viewform

 

Organizačné informácie:

Doprava: Cestovné náklady si hradí účastník.

Účastnícky príspevok:

Školenie je pre zástupcov školských parlamentov, ktoré sú členmi Rady mládeže Žilinského kraja (/zoznam členských školských parlamentov je v prílohe ) : 10,00 € na žiaka za pobyt. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť pri nástupe na školenie, účastníci obdržia potvrdenie o príjme.

( Pre vašu informáciu celkové náklady na účastníka na vzdelávanie sú 150,00 €/osoba. Účastnícky príspevok kryje minimum nákladov. Ostatné zabezpečuje Rada mládeže Žilinského kraja )

Súhlas s účasťou:

Pri nástupe na vzdelávanie každý žiak/žiačka odovzdá aj vyplnená formulár súhlasu riaditeľa ja zákonného zástupcu. Súhlas odovzdá každý účastník. Formulár súhlasu pošleme vybratým účastníkom.  V prípade, že ho neprinesie bude zo školenia vylúčený.

Iné: Je potrebné, aby si účastníci zobrali so sebou prezuvky.

Dôležité: Vzhľadom na to, že ide o pobytové podujatie, kde je potrebné dodržiavať pravidla bezpečnosti, prosíme o vyslanie žiakov, ktorí dokážu prežiť čas vzdelávania aj voľných chvíľ bez užívania alkoholu, a iných omamných látok, ktorý dodržia čas dohodnutej večierky. V prípade porušenie týchto pravidiel, žiakov na vlastné náklady posielame domov zo školenia a telefonicky o tom hneď budeme informovať rodičov aj zástupcu školy.

Vašu prihlášku na vzdelávanie  berieme ako záväznú. Na základe počtu prihlásených účastníkov vystavujeme záväznú objednávku ubytovaciemu zariadeniu. Preto v prípade zrušenia účasti zo strany účastníka 36 hodín pred začiatkom vzdelávania je nutné to oznámiť organizátorovi, o čom nás treba informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade že účastník zruší svoju účasť 36 hodín pred začiatkom podujatia bez vyslania náhradníka, budeme musieť od účastníka resp. od vysielajúcej organizácie požiadať o úhradu celkových nákladov na účastníka. Ďakujeme za pochopenie.

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontakt:

Darina Čierniková,  darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

POZVÁNKA na školenie nových členov ŠP+prilohy