Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve so Žilinským samosprávnym krajom ponúka školským parlamentom, ktoré sa zúčastnili vzdelávacej workshopovo- diskusnej aktivity 27.-28.3.2023 v Námestove môžu podať malý projekt zameraný na podporu školského parlamentu.

Časový harmonogram pre absolventov  vzdelávania ŠP v Námestove (27.-28.3.2023)

  • Dátum zverejnenia výzvy: 29.3.2023
  • Konzultácie projektu 30.3.-max do. 14.4.2023
  • Predloženie projektu ( oskenovaná žiadosť s prílohami)  max. do 14.4.2023
  • Schválenie projektu, podpísanie zmluvy zo strany RMŽK max. do 21.4.2023
  • Realizácia projektu max do 75 dní od podpísania zmluvy, najneskôr do 2.7.2023 ( ak nie je dohodnuté inak)
  • Termín na predloženie originálov účtovných dokladov a záverečnej správy projektu: 7 dní od ukončenia projektu.
  • Kontrola dokladov a záverečnej správy, vyplatenia  doplatku 20% do 7 dní od doručenia dokladov poštou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R. Štefánika 8390/13, 01001 Žilina

FORMULÁRE:

1. VÝZVA #rozvíjajme_ región Horná Orava

2. ŽIADOSŤ #rozvíjame

3. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA MALÉHO PROJEKTU #rozvíjame 2023

 

PRÍLOHY:

1. príloha_Zoznam členov ŠP ku žiadosti

2. príloha_ Zásady finančného vyúčtovania malého projektu -#rozvíjajme

3. príloha_Prezenčná-listina-z aktivity ŠP

4. príloha_Propagácia a informovanie #rozvíjajme

Cieľom aktivity #rozvíjajme je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách Žilinského kraja prostredníctvom angažovaných školských parlamentov .

#rozvíjame má za hlavný cieľ podporiť rozvoj a udržateľnosť školských parlamentov. Je súčasťou projektu, ktorý je podporený z programu Erasmus + s názvom : Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov pod č. 2022-3-SK02-KA154-YOU-000096077.  Jeho realizácia je  01/02/2023-30/04/2024

Projekt “Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov” sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.