Rada mládeže Žilinského kraja  v marci a apríli 2021 realizovala  video súťaž zameranú na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami a skúsenosťami mládeže.

Do súťaže sa zapojilo 10 tvorcov, z ktorých 5 splnil podmienky súťaže.

Výsledky hodnotení  odbornou komisiou sú: 1. miesto Andrea Graňáková, 2.miesto Miroslava Jancová, 3.miesto Lukáš Kizsa

Výsledky hodnotení verejnosti cez sociálne siete sú:  1.miesto Andrea Graňáková, 2.miesto Miroslava Jancová, 3.miesto Denisa Řimanková

Všetky ocenené videa môžete zhliadnuť TU

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.