Rada mládeže Žilinského kraja  vyhlásila  video súťaž zameranú na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami a skúsenosťami mládeže. Do súťaže sa zapojilo 10 tvorcov, z ktorých 5 splnilo podmienky súťaže. Posolstvo, kvalita, vzdelávací rozmer boli sledované ukazovatele videa.

Videa môže likem ohodnotiť na FB RMŽK  každý záujemca do 17.5.2021. Okrem tohto hodnotenia  videa a ich vzdelávací rozmer hodnotí odborná komisia.

 

 

 

 

 

Táto aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.