Uzávierka: 12.mája 2023

Výška grantu: 900,00- 5 000,00 eur

Podporované činnosti realizované v oblasti:

  • Riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine
  • Investície do služieb pre komunitu
  • Posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb
  • Zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti
  • Zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb
  • Podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií

Podrobnosti výzva nájdete tu: Výzva-1_2023 Regionálne dotácie

Regionálne dotácie fungujú tak, že podľa sídla žiadateľa poslanci Zastupiteľstva z volebného obvodu ( okresu) môžu vybrať, ktoré projekty podporia.

Každý poslanec môže rozdeliť viac ako 3 500,00€ na projekty, ktoré chce podporiť, potom sa spolu všetci dohodnú koho podporia vo svojom volebnom obvode.

Takže môžete osloviť aj poslancov z Vášho okresu a požiadať ho o podporu, ak uznáte za vhodné. Kto je poslancom vo Vašom okrese nájdete tu: https://www.zilinskazupa.sk/showdoc.do?docid=33464&class=obvody

Viac informácií a formuláre nájdete TU

Zdroj: Žilinska župa