Uzávierka: 24.mája 2023

Výška grantu: 1 000,00-2 000,00 eur

Nadačný fond Mobis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj športu,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Viac sa dozviete vo výzve: VYZVA_NF-MOBIS-2023-1

Kontaktnú osobu nájdete TU

Zdroj: Nadácia Pontis