DATABÁZA TÝCH, KTORÍ SA V ŽILINSKOM KRAJI VENUJÚ MLÁDEŽI  www.mladi.rmzk.sk .

REGISTRUJ SA: Napíšte o svojej práci a činnosti pre deti a mladých ľudí tu: https://lnk.sk/bufp

Foto pošlite na mail: rmzk@rmzk.sk

Kto pracuje s mládežou? Kto ich vzdeláva formálne či neformálne? Kto ich učí participovať na veciach verejných či ich vedie k dobrovoľníctvu? Kto rozvíja ich kultúrne, kreatívne či športove zdatnosti a kompetencie?

Odpoveď na tieto otázky ponúka tento sieťovací  portál. Nájdete tu rôzne organizácie, kluby, zoskupenia, školy a pod. podľa okresu, mesta/obce, či typu činnosti.

A je tu priestor pre každého z Vás dať o Vašej činnosti vedieť. Napíšte nám https://lnk.sk/bufp

PRIDAJTE SA AJ VY !