Dňa 9. decembra 2021 sa v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine konal workshop „Zdravé názory ako podpora participácie”.

Cieľom bolo diskutovať so žiakmi o tom, aké sú dôležité názory na tému konštruktívnej diskusie, ako prejaviť svoje názory a pohľad na predmetnú vec.

Kľúčové slová boli právo, dva pohľady na tému, argument, ku ktorým prebehla aktivita v dvoch skupinách žiakov. Počas diskusie žiaci spoločne prišli k záveru, aké dôležité je viesť dialóg na túto tému, všetko konzultovať a navzájom sa rešpektovať.

Workshop bol realizovaný v spolupráci s ICM Martin.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.