Od stredy 23.11. 2022 do nedele 27.11. 2022 bol Lukáš Švaňa z RMŽK ako zástupca RMS v hlavnom meste Albánska Tirane na Valnom zhromaždení Európskeho Fóra Mládeže (YFJ).
YFJ je najväčšou sieťujúcou mládežníckou organizáciou na svete. Valné zhromaždenie si zvolilo nové predsedníctvo a Lukáš všetkých ubezpečuje, že organizácia bude v dobrých rukách.
Valné zhromaždenie sa vždy koná v Európskom hlavnom meste mládeže – tento rok v Tirane. Voľbu Európskeho hlavného mesta mládeže má práve v agende YFJ.

Ako sa stať Európskom hlavnom meste mládeže? Lukáš píše:

Každý rok dostane jedno európske mesto príležitosť demonštrovať jeho inovatívne nápady a projekty organizovane mladými ľuďmi a zlepšiť mládežnícku participáciu naprieč Európou. Titul Európskeho hlavného mesta mládež je oslavou prínosu mladých ľudí do života mesta. Titul pomáha mestu prepojiť sa s mladými ľuďmi a nadviazať spoluprácu s inými mestami, ktorým záleží na mladých a ich prioritách. Chceli by ste aby sa vaše mesto stalo Európskym hlavným mestom mládeže v roku 2026?

Na to aby sa zapojili, mestá musia podať prihlášku spoločne s miestnou mládežníckou organizáciou. V prihláške musia načrtnúť svoj predchádzajúci výkon v práci s mládežou, ich motiváciu, plány pre rok mládeže a ich odhodlanie zabezpečiť dlhotrvajúci odkaz európskeho hlavného mesta mládeže a navrhovaných akcii.
Päť miest bude vybraných do ďalšieho kola, kde im bude poradene ako môžu ešte vylepšiť svoju prihlášku a konečný víťaz bude vybraný na Galavečere Európskeho hlavného mesta mládeže v novembri 2023.
Deadline prihlášky 6. február 2023
V prihlásovaciom formulári musí byť popísané aká je história a situácia mladých ľudí v meste; motivácia a ciele; akú ma mesto infraštruktúru na organizovanie eventov a ako sa mladý ľudia z celej krajiny a Európy môžu dostať do mesta; aký by bol program Európskeho hlavného mesta mládeže, aký by bol dlhodobý odkaz; ako by sa zapojila mládež; manažment; indikovaný rozpočet; možnosť zorganizovať eventy Europkeho fóra mládeže.
Viac informácii sa buď01 môžete dozvedieť v angličtine na stránke