Rada mládeže Žilinského kraja ( RMŽK) je partnerom Rady mládeže Slovenska (RMS) v aktivitách konzultácií  Európskeho dialógu s mládežou ( ďalej len EDM).

Ponuka zapojiť sa do konzultácií je pre členské organizácie, školské a mládežnícke organizácie Rady mládeže Žilinského kraja.

O čo ide?

Realizovať offline/online  konzultácie- stretnutia . Na stretnutiach  zistiť a zozbierali názory mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov na témy daného cyklu EDM a to Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti, ktoré budú za SK zaslané  do Európskej komisie. Termín realizácie konzultácií/ stretnutí bude od 8.6.2022 do 10.8.2022

Ako na to?

  • zúčastniť sa online školenia facilitátorov s RMŽK, ktoré bude 06. júna 2022 o 17:00h (link na Zoom dostanú prihlásení). Tu si všetko podrobne prejdeme a vysvetlíme,
  • zorganizovať aspoň 1 konzultáciu s počtom 10-12 mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. V rámci inklúzie je dobre , kto môže zapojiť aj znevýhodnené a menšinové skupiny mladých ľudí (ŤZP, rómska komunita, mladé mamičky, národnostné menšiny,  vidiecku mládež, mladí nezamestnaní, NEET, …),
  • na každej zorganizovanej konzultácii zistiť od mladých ľudí ich názory na tému: Udržateľná zelená Európa a Inkluzívne spoločnosti (scenár s otázkami vám dáme k dispozícii),
  •  Viac info tu: Pozvánka na EDM z RMŽK

Prihláste sa do 4.6.2022 cez tento link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7v7zrEIajwbF-S4uFZ3s3cL6bZ5WzXYKQH3S0p37DoYqgQ/viewform