Záleži nám na bezpečnosti a spoločenskom živote v obci Oravská Jasenica

Domov/Záleži nám na bezpečnosti a spoločenskom živote v obci Oravská Jasenica

Záleži nám na bezpečnosti a spoločenskom živote v obci Oravská Jasenica

Analyzovanie silných a slabých stránok v obci Oravská Jasenica pokračovalo na ďalšom stretnutí mladých ľudí do 30 rokov 09.04.2019 na obecnom úrade v neformálnej atmostfére. Pomenovali množstvo silných a slabých stránok obce, pričom v tých slabých videli potenciál na ich zlepšenie. Mladí pomenovali, že im záleží na bezpečnosti v obci z hľadiska záujmu o kynológiu a tak rozvíjanie voľnočasového záujmu o psov a tým eliminovanie nebezpečných, túlavých psov v obci a rozšírenie všeobecného rozhľadu o kynológii nakoľko mladí ľudia sa v súčastnosti zaujímajú o psíkov. Okrem bezpečnosti ich trápi aj nedostatočný spoločenský rozvoj, ktorý by si vedeli predstaviť zriadením multifunkčného parku, ktorý by obsahoval oddychovú zónu, park pre mamičky s deťmi a ďalšie rôzne druhy športov ako workout, stolný tenis podobne.

Výstupy tu: 09.04. Výstupy mladí 3

Aktivita bola súčasťou projektu „Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

11. apríl, 2019|