Rada mládeže Žilinského kraja 27.-29. septembra 2021 realizovala v Terchovej vzdelávanie pre členov žiackych školských rád.

26 mladých ľudí z 13 stredných škôl absolvovalo aktívne školenie v témach: Kompetenčné oblasti rozvoja členov žiackej školskej rady a ich uplatňovanie. Komunikačné spôsobilosti. Kladenie otázok. Štruktúrovaný rozhovor. Vyjednávanie. Spätná väzba. Aktívne počúvanie. Rozvoj osobnosti, temperamenty a ich vplyv na činnosť v žiackej školskej rade. Tím, zloženie tímu a tímová spolupráca. Základy plánovanie. Legislatíva žiackej školskej rady. Príklady dobrej praxe. Každý absolvent získa osvedčenie o absolvovaní tohto neformálneho vzdelávania.

 

Vzdelávanie bolo realizované  z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.