Žiacka školská rada Spojenej školy Nižná o svojej aktivite na prahu nového roka povedala:
“Aktivitu Začni písať svoj rok 2022 so ŽŠR sme realizovali vo štvrtok 13.01.2022. Žiačky Martinka Ladniaková, Andrejka Jankolová a žiak Matej Tkáč navrhli pohľadnice s novoročným motívom. Zo 4 návrhov si vybrali dva, ktoré následne nechali vytlačiť. Počas spoločných stretnutí ŽŠR žiaci vymysleli novoročné prianie, ktoré vytlačili na farebné kartičky z tvrdého papiera pre všetkých žiakov školy. Takéto kartičky však nalepili aj na druhú stranu pohľadníc, ktoré navrhli pre všetkých zamestnancov školy. Žiaci, ktorí aktivitu na škole pripravovali, následne všetky kartičky a pohľadnice osobne popodpisovali. Pre jednotlivé triedy nachystali balíčky, do ktorých vložili pre každého žiaka z triedy kartičku s prianím, pero od ŽŠR & RMŽK a drobnú sladkosť. Balíčky na vrchu vyzdobili štvorlístkom pre šťastie. Na pohľadnice pre zamestnancov školy nalepili cukrík a pripli pero. V deň realizovania aktivity sa žiaci rozdelili na dve skupiny a postupne osobne rozniesli balíčky pre žiakov a pohľadnice s prianiami pre zamestnancov a popriali im všetko dobré do nového roku. Súčasne na chodbu školy ŽŠR umiestnila poštovú schránku na novoročné priania, ktoré zbierame do 21.1.2022 a následne ich členovia rady roznesú adresátom. Nakoľko sme minulý týždeň mali triedy, ktoré sa nachádzali na odbornom rozvoji vo firmách, bude aktivita pokračovať pre nich aj tento týždeň.”
Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 
Zastrešujúcim organizátorom a podporovateľom aktivity v Žilinskom kraji bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizovala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.