Žiacka školská rada SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline napísali:
” Naša aktivita vlastne začala už pred Vianočnými sviatkami, keď žiaci vyrábali pozdravy a želania pre pedagógov a zamestnancov školy a stihli ich odovzdať ešte pred odchodom na dištančné vyučovanie.
Po návrate do školy 10.januára sme zrealizovali druhú časť , po triedach sme žiakom odovzdali perá, ktoré sme získali a počas vybratých hodín si žiaci navzájom písali pozitívne a príjemné veci a želania do nového roka 2022.
Písali na papier na chrbát, potom si každý mohol prečítať, čo mu spolužiaci napísali a ak chcel, mohol to, čo ho najviac potešilo z tých želaní od spolužiakov prečítať.
Na začiatku boli všetci veľmi prekvapení a najmä prváci nevedeli , čo majú jeden druhému pekné napísať, ale napokon sa to rozbehlo a na konci boli veľmi šťastní. Každého potešilo niečo a príjemne ho pohladilo. Hoci sa poznajú krátko, myslím, že pochopili, že je príjemné spolu komunikovať, zaujímať sa jeden o druhého a spoznávať sa. Aktivita sa vydarila a myslím, že splnila svoj cieľ. “
Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 
Zastrešujúcim organizátorom a podporovateľom aktivity v Žilinskom kraji bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Aktivita v rámci podpory participácie mladých sa realizovala z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.