V dňoch 17.-18.8.2020 sa v Dolnom Kubíne realizovalo pod vedením rady mládeže Žilinského kraja 1. nadnárodné pracovné stretnutie k projektu YC2- Youth Councils Yeti Coming.

Dĺžka realizácie projektu je od 06.2020- 04.2022. Stretli sa v ňom 4 partnerské zoskupenia: Rada mládeže Žilinského kraja ( SK), Žilinský samosprávny krajPetrklíč Help (CZ) a Fundacja Civis Polonus (PL).

Ciele, ktoré plánujeme naplniť sú:

  1. Zvýšiť metodickú podporu členov a koordinátorov obecných a mestských rád mládeže.
  2. Zvyšovať povedomie v spoločnosti (predstavitelia obcí, mimovládne organizácie, tvorcovia politík) o poslaní, úlohe a činnosti mládežníckych a obecných rád mládeže.
  3. Zlepšiť možnosti vytvárania sietí, zdieľania zdrojov a skúseností medzi mestskými a obecných radami mládeže.

Výstupmi by malo byť:  Štúdia o mládežníckych radách obci a miest,  Metodika odbornej prípravy členov rád mládeže a mládežníckych parlamentov,  Digitálny sprievodca pre radu mládeže, mládežnícke parlamenty a webová platforma.

Tento projekt je podporený z programu Erasmus +